Privacy

 

PRIVACYVERKLARING

Dit is een privacyverklaring van Waanzinnig YCAT VOF, gevestigd te Almere en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71405518. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt en welke maatregelen wij hebben getroffen om de verwerking rechtmatig, behoorlijk en transparant te laten plaatsvinden conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van u indien u:

Lid wordt van YCAT

Klant bent van Kapsalon Waanzinnig

Een proefles aanvraagt via de website van YCAT

Een afspraak inplant bij kapsalon Waanzinnig (zowel on- als offline)

 

1.2 Wij verzamelen daarbij de volgende (persoons)gegevens:

(a) N.A.W gegevens

(b) Geboorte datum

(c) Telefoonnummer

(d) Mailadres

(e) Bankrekeningnummer (indien lid van YCAT)

(f) Optionele ruimte ter bevordering van de dienstverlening

(g) Geslacht

 

1.3 Wij kunnen deze gegevens gebruiken om (het doel):

(a) Relevante informatie te delen met leden

(b) Contact te hebben met de leden en/of klanten

(c) Leden in te schrijven in het EPass-systeem om hen de mogelijkheid te geven om:
 – Lessen in te plannen
 – Beschikbaarheid van de lessen zien
 – Contributie bijhouden
 – Metingen toevoegen 
 – Nieuws van YCAT zien

(d) Dienstgerichte opdoen betreffende haarproducten

  1. INFORMATIE, WIJZIGING, CORRECTIE, WISSING, OVERDRACHT EN BEZWAAR

2.1 U kunt contact opnemen met Esther Plaggenburg op het nummer 0615434248 of ycat.almere@gmail.com voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens van u verwerken;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die wij met betrekking tot u verwerken;

(d) correctie, beperking, wissing of overdracht van uw gegevens;

(e) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door YCAT.

 

  1. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 Wij zullen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring

genoemde doeleinden en wij zullen daarbij adequate technische en organisatorische maatregelen

treffen om uw gegevens te beveiligen.

 

  1. DERDEN

4.1 Wij verstrekken uw gegevens aan de volgende derden:

(a) EPass registratiesysteem

(b) 1kapper.nl

Deze derden gebruiken de gegevens voor: Het ordenen en bevorderen van de dienstverlening richting de leden en klanten.

 

4.2 Wij kunnen foto’s van bezoekers en/of deelnemers aan activiteiten op onze

accommodatie publiceren op onze website, tenzij u daartegen uitdrukkelijk en gemotiveerd bezwaar

aantekent (zie onder 2).

 

  1. BEWAREN VAN UW GEGEVENS

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk gelet op het doel van de

verwerking of andere wetgeving die het bewaren verplicht.

 

  1. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

6.1 Het kan voorkomen dat deze verklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij bevelen daarom aan

om deze privacy verklaring regelmatig te blijven raadplegen